Leak: Cập nhật tháng Hai

Campaign tiếp theoYu-Gi-Oh! World Championship 2023

KC cup đã tới, anh em thì tới đâu rồi???

Blue Angle được add vào GateCre: duellinksmeta

Các bạn nghĩ sao về cập nhật sắp tới? Hãy cho YGO Việt Nam biết nhé!

Đơn vị đồng hành:

- Yu-Gi-Oh! Guidance Vietnam

Top