Master Duel: Cập nhật Legacy Pack

Sau bản cập nhật game ngày hôm nay, Legacy Pack cũng có 1 số thay đổi nhỏ..

Cre: Masterduelmeta

Các bạn nghĩ sao? Hãy cho YGO Việt Nam biết nhé!

Đơn vị đồng hành:

- Yu-Gi-Oh! Guidance Vietnam

Top