Master Duel - Leaks: Sự kiện tiếp theo - Theme Chronicle


Cập nhật ngày 10 tháng 01

Những lá bài tạo nên lịch sử và lịch sử tạo nên anh hùng. Bạn cũng có thể trải nghiệm biên niên sử của các cuộc Duel đã được truyền qua nhiều thế hệ!

Theme Chronicle

Sự kiện này sẽ có các quy tắc độc quyền khuyến khích các lá bài từ các archetype trong các tình huống của Solo Mode, chẳng hạn như Monarch, Elementaber và World Chalice. Có một số lá bài không thể sử dụng được vì chúng không phải là một phần của archetype hoặc thuộc về một archetype không được giới thiệu trong Solo Mode kể từ tháng 1 năm 2023. Ngoài ra, một số lá bài không thể được sử dụng vì lý do cân bằng game.

Vui lòng kiểm tra Banlist dành riêng cho sự kiện để xem các lá bài không thể sử dụng.

Trong thời gian diễn ra sự kiện, bạn có thể Duel với cùng một bộ quy tắc trong Duel Room.

Loaner Decks?

Beetrooper Sortie

  • Một Bộ bài dựa trên các quái thú Loại Insect, với các quái thú "Beetrooper" làm trung tâm. Tận dụng sức mạnh Triệu hồi của nó để triệu hồi các quái vật chủ lực của bạn từ Extra Deck. Đặc biệt, Giant Beetrooper Invincible Atlas có thể tăng ATK của chính nó hoặc Triệu hồi Đặc biệt một quái thú "Beetrooper" từ Bộ bài để tăng sức mạnh cho sân của bạn!

Nightmare Machine

  • Một Bộ bài tập trung vào các quái thú "Orcust", được hỗ trợ bởi các quái thú "Knightmare". Hai lá bài tẩy đặc biệt mạnh là Orcust Crescendo, một Counter Trap có thể được kích hoạt khi bạn điều khiển một quái thú Link "Orcust", và Dingirsu, Orcust of the Evening Star, có thể được Triệu hồi Xyz bằng cách đặt nó lên trên một quái vật Link "Orcust".

Voyage to Uncharted Lands

  • Một Bộ bài tập trung vào các quái thú "Plunder Patroll", được hỗ trợ bởi quái vật "Danger!". Để kích hoạt hiệu ứng của Plunder Patroll Shipyarrrd, bạn có thể loại bỏ quái vật "Danger!" khỏi tay bạn và kích hoạt cả hiệu ứng của nó. Với sự kết hợp hiệu quả như thế này, bạn có thể tiến một bước quan trọng tới chiến thắng!

Cập nhật ngày 10 tháng 01

Một cập nhật khác ở game là Solo Mode mới cho anh em! [Myutant Mutation]

Cre: Masterduelmeta

Các bạn nghĩ sao? Hãy cho YGO Việt Nam biết nhé!

Đơn vị đồng hành:

- Yu-Gi-Oh! Guidance Vietnam

Top