Hướng Dẫn Chơi Mathmech

Hướng Dẫn Chơi Mathmech

 Với sự support của Mathmech Renai Circulation thì bọn Mathmech đã trở thành 1 thế lực, MATHmech là một deck có tốc độ nhanh, khả năng OTK mạnh và đi đầu hay đi sau đều mạnh


 pick lock yasuo vạn kiếp suy, one card combo muôn đời thịnh

Nhưng phần được đề cập trong bài hướng dẫn này:
CORE

 

Mathmech Circular (chắc chắn phải x3)

 Level 4 ( yep, vua của các level ), tự nhảy bằng cách ném 1 con Mathmech xuống mộ ( search trá hình ), khi có quai Mathmech khác triệu hồi mà con này còn trên sân nó sẽ search thêm 1 Spell/trap mathmech, một con có body siêu ngon và search 2 card, why not x3 ?


Mathmech Subtraction và Mathmech Addition (x1-3)

 đơn giản là Level 4 target quái và tự nhảy


 Addition : tăng 1000 ATK cho lá bị target
 Subtraction : giảm 1000 ATK cho lá bị target

Mathmech Sigma (x2-3)

 Tuner Monster, có khả năng tự nhảy từ tay và MỘ, yep bạn của circular đấy, và điều ngon hơn là nếu con này làm mồi cho triệu hồi synchro thì bạn có thể xem nó như quái không phải tuner, có nghĩa là bạn có thể dùng 2 Sigma để synchro

Mathmech Diameter (x1-3)

 là một con Tuner Level 4 và khi normal summon có thể lôi 1 Cyberse từ mộ nên lâu lâu vẫn gặp con này đánh thuê, thế vì sao con này đôi khi đem x1 ? vì nó search được và nó không tự nhảy được, nhưng x3 thì bạn sẽ lôi con quái mà Circular ném xuống mộ mà vẫn giữ lại search để bóc mấy con tự nhảy khác và quái Xyz, Synchro mathmech nào dùng con này làm nguyên liệu được free effect ( trong lượt nó được triệu hồi ) thì bạn có 1 cái Omni-Negate ( không destroy hay banish ), yep bạn cứ tưởng tượng là có 1 lá negate handtrap free để combo là được, quá OP cho một con search được

Mathmech Multiplication (x0-1)

 không tự nhảy được, có effect thay đổi level quái Cyberse từ 4 -> 8, ờ thì để dễ lên Final Sigma hơn, khi gửi xuống mộ thì bạn chọn 1 con Cyberse ở Extra Monster Zone để nhân đôi ATK cho đến cuối lượt, đủ để OTK hoặc đấm boss hoặc negate opp, nếu bạn thấy effect con này không có gì hot thì bạn có thể không đem vì con này cầm trên tay đôi khi sẽ thành cục gạch

Mathmech Nabla (x0-1)

 nablabla, anyway, không tự nhảy được nhưng tribute chính nó để nhảy 1 con Mathmech từ deck ( mong là không bị negate vì nó thường tribute chính nó, ăn negate là mất normal summon để,... không làm gì cả ), là Tuner, khi gửi xuống mộ thì giúp quái Cyberse ở Extra Monster Zone đấm 2 lần !!!,... lên quái,... nói chung là khả năng clear sân mạnh nếu đi với điều kiện con Circular bóp chỉ 1 quái được đấm

Mathmech Superfactorial (x1-2)

 chọn tới 3 con mathmech, nhảy lên negate effect và xyz hoặc synchro quái mathmech, lá này dùng để kích effect của mấy con mà kích effect khi được triệu hồi ( thường là 2 con Xyz của bọn mathmech )


Extra Deck

 

Primathmech Alembertian (x2)

 là một searcher siêu uy tín, uy tín đến mức khi xưa bọn nó search Emptiness để đánh thuê cho bọn Ignister, nó có khả năng tribute 1 body để nhảy 1 con quái Mathmech Level 4 từ tay và mô, điều đó có nghĩa bạn có thể trade body có thể kích hoạt tiếp hiệu ứng để dùng hoặc lấy lại quái Tuner

Primathmech Laplacian (x1-2)

SR Rarity
Primathmech Laplacian
SR Rarity
Primathmech Laplacian
Primathmech Laplacian

Primathmech Laplacian

4

 • Loại:
 • XYZ Monster

 • Thuộc tính:
 • EARTH

 • Tộc:
 • Cyberse

 • Archetype:
 • Mathmech

 • ATK:
 • 2000

 • DEF:
 • 0

Hiệu ứng (VN):

3 quái thú Cấp 4
Nếu (các) lá bài "Mathmech" mà bạn điều khiển bị phá hủy bởi hiệu ứng của lá bài, bạn có thể tách 1 nguyên liệu ra khỏi lá bài này. Nếu lá bài này được Triệu hồi Xyz: Bạn có thể tách tối đa 3 nguyên liệu từ nó, sau đó chọn nhiều hiệu ứng (bạn không thể chọn cùng một hiệu ứng hai lần và bạn thực thi chúng theo thứ tự đã liệt kê, bỏ qua bất kỳ hiệu ứng nào không được chọn);
● Gửi 1 lá bài ngẫu nhiên từ tay đối thủ của bạn đến Mộ. ● Gửi 1 quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển tới Mộ. ● Gửi 1 Phép / Bẫy điều khiển của đối thủ tới Mộ.
Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Primathmech Laplacian" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

3 Level 4 monsters If a "Mathmech" card(s) you control would be destroyed by card effect, you can detach 1 material from this card instead. If this card is Xyz Summoned: You can detach up to 3 materials from it, then choose that many effects (you cannot choose the same effect twice, and you resolve them in the listed order, skipping any that were not chosen); ● Send 1 random card from your opponent's hand to the GY. ● Send 1 monster your opponent controls to the GY. ● Send 1 Spell/Trap your opponent controls to the GY. You can only use this effect of "Primathmech Laplacian" once per turn.


 có effect bảo kê, và trên hết là khả năng send card không target, 1 card trên tay, 1 con quái trên sân và 1 spell/trap trên sân, và thường đi với lá trap vì effect này kích hoạt khi con này triệu hồi xyz

Geomathmech Final Sigma (x0-1)

 gigachad, miễn nhiễm hiệu ứng, gây gấp đôi sát thương, được buff x2 atk hoặc đấm 2 lần ( nhờ con mathmech khác support ) dẫn đến clear sân opp hoặc OTK siêu dễ, nếu con này bị tiêu diệt search hẳn 1 quái/spell/trap Mathmech từ deck lên tay


Staple

 

handtrap & staple

 thích gì đem đó, x3 xuân, maxx C, x1 nibiru được khuyến khích

Parallel eXceed (x0 hoặc x2-3)

 khi bạn triệu hồi quái link thì con này nhảy free từ tay bạn vào ô mà con quái link đó chỉ vào còn trống, khi được triệu hồi nó nhảy thêm 1 copy của nó từ deck, yeh chính vì thế lá này đôi khi sẽ brick sml

Cynet Conflict và Micro Coder (Counter Trap Go Brrrrrr)

 làm nguyên liệu link từ tay và search được counter trap, counter trap cực kỳ OP có negate, banish và cấm opp dùng lá cùng tên với lá bị negate

Salamangreat Almiraj (x0-1)

 cũng giống linguribruh nhưng là bảo kê destroy, thường người ta chỉ đem 1 trong 2 con, đem con này thì không đem con kia

Cyberse Wicckid (x1)

 searcher có hiệu ứng bảo kê chính bản thân nó và quái bạn khi lá này chỉ vào, link 2 dễ lên và có thể leo link tốt ( vì lá nó search thường có khả năng tự nhảy )

Link Devotee và Link Disciple (x0-1)

 một con đẻ token, con kia tribute token để draw card

mấy con mà bạn đi đâu cũng gặp

UR Rarity
Accesscode Talker
UR Rarity
Accesscode Talker
Accesscode Talker

Accesscode Talker

Link-4

 • Loại:
 • Link Monster

 • Thuộc tính:
 • DARK

 • Tộc:
 • Cyberse

 • Archetype:
 • Code Talker

N Rarity
Update Jammer
N Rarity
Update Jammer
Update Jammer

Update Jammer

Link-2

 • Loại:
 • Link Monster

 • Thuộc tính:
 • WIND

 • Tộc:
 • Cyberse

 • ATK:
 • 2000

Mũi tên Link:

Trên

Trái

Hiệu ứng (VN):

2 quái thú Cyberse Cấp 2 hoặc lớn hơn
Một lần mỗi lượt tấn công, trong damage calculation, nếu quái thú Cyberse của bạn chiến đấu (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể kích hoạt hiệu ứng này; vô hiệu hoá tất cả các hiệu ứng của lá bài khác trên sân cho đến khi kết thúc Damage Step, Damage Calculation cho chiến đấu này sử dụng ATK / DEF ban đầu của mỗi quái thú, cũng như nếu quái thú của đối thủ bị phá huỷ bởi trận đấu này và được gửi đến Mộ, gây ra 1000 thiệt hại cho bạn. phản đối. Nếu lá bài này được gửi đến Mộ dưới dạng Nguyên liệu Link: quái thú Link đó có thể thực hiện lần tấn công thứ hai trong mỗi Battle Phase ở lượt này.


Hiệu ứng gốc (EN):

2 Level 2 or higher Cyberse monsters Once per battle, during damage calculation, if your Cyberse monster battles (Quick Effect): You can activate this effect; negate all other card effects on the field until the end of the Damage Step, damage calculation for this battle uses each monster's original ATK/DEF, also if an opponent's monster is destroyed by this battle and sent to the GY, inflict 1000 damage to your opponent. If this card is sent to the GY as Link Material: That Link Monster can make a second attack during each Battle Phase this turn.


 i:p có thể lên unicorn hoặc apollousa turn opp để gây khó khăn cho oppAccesscode thường lên bằng transcode talker + update jammer nên có ATK 5k3 bắn một đống card opp và đấm 2 lần OTKĐơn vị đồng hành:

- Yu-Gi-Oh! Guidance Vietnam


Deck được sử dụng gần đây trong MASTER DUEL