Hướng Dẫn Chơi Madolche

Hướng Dẫn Chơi Madolche

 MADolche là deck có khả năng OTK lẫn phá field tốt, đi trước dù hơi khó sống ( thường là cố lên Number 41, Abyss Dweller,... )


 MADolche là một deck OTK không theo kiểu buff ATK rồi đấm mà chơi theo kiểu swarm tới chết, đã thế còn hồi hàng cực mạnh, khá sân siêu khỏe đến từ Tiaramasu, yep không hard once per turn

Nhưng phần được đề cập trong bài hướng dẫn này:
CORE

 Nếu lá bài này thuộc quyền sở hữu của bạn bị bài của đối thủ phá hủy và được gửi đến Mộ của bạn: Xáo trộn lá bài này vào Deck.

mình sẽ viết tắt là (1)

Madolche Magileine (x2-3)

  (1)


có khả năng search thì x3 là bình thường, đã thế search còn không once per turn, nhưng do tốn normal summon hoặc flip summon nên chơi x2 vẫn được, nhưng không sao bọn này có lá tăng thêm normal summon 1 lần nữa, và lá này có thể search chính nó ( nhưng thường ít người làm mà thường search Peting ) đã thế còn Level 4, Xyz Go Brrrrrrr

Madolche Anjelly (x3)

 (1)

tribute bản thân để nhảy thẳng 1 Madolche từ deck, nên nó mạnh hơn search lên tay nếu muốn nhảy 1 con không thể triệu hồi đặc biệt từ tay, mạnh đến mức con này là một starter rất khỏe, ví dụ thằng đưa thư muốn dùng effect thì phải có hệ Beast, thì bạn có thể dùng con này nhảy thẳng con cú lên,...

 đã thế còn level 4 để xyz ra number 41, abyss dweller,...

Madolche Petingcessoeur (x3)

SR Rarity
Madolche Petingcessoeur
SR Rarity
Madolche Petingcessoeur
Madolche Petingcessoeur

Madolche Petingcessoeur

4

 • Loại:
 • Effect Monster

 • Thuộc tính:
 • EARTH

 • Tộc:
 • Fairy

 • Archetype:
 • Madolche

 • ATK:
 • 1400

 • DEF:
 • 1400

Hiệu ứng (VN):

Nếu lá bài này thuộc quyền sở hữu của bạn bị lá bài đối thủ phá hủy và được gửi đến Mộ của bạn: Xáo trộn lá bài này vào Deck. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng sau của "Madolche Petingcessoeur" một lần mỗi lượt.
● Nếu bạn không có quái thú nào trong Mộ của mình: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn.
● Nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "Madolche" từ tay hoặc Deck của bạn, ngoại trừ "Madolche Petingcessoeur", và nếu bạn làm điều đó, hãy giảm Cấp độ của nó đi 1, bạn cũng không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú cho phần còn lại của lượt này, ngoại trừ quái thú "Madolche"


Hiệu ứng gốc (EN):

If this card in your possession is destroyed by an opponent's card and sent to your GY: Shuffle this card into the Deck. You can only use each of the following effects of "Madolche Petingcessoeur" once per turn. ● If you have no monsters in your GY: You can Special Summon this card from your hand. ● If this card is Special Summoned: You can Special Summon 1 "Madolche" monster from your hand or Deck, except "Madolche Petingcessoeur", and if you do, reduce its Level by 1, also you cannot Special Summon monsters for the rest of this turn, except "Madolche" monsters.
(1)


đánh thuê của bọn đập đá

 con này có khả năng nhảy thẳng từ tay nếu trong mộ không có quái ( vì bọn này bay thẳng về deck thay vì xuống mộ

 và khi con này được triệu hồi đặc biệt thì bạn có thể nhảy thẳng 1 con Madolche từ deck hoặc tay ( trừ con của nợ này ), và giảm level con đấy đi 1, bạn có thể nhảy 1 con Level 5 Madolche để Xyz rank 4, NHƯNG SAU ĐÓ BẠN KHÔNG TRIỆU HỒI ĐẶC BIỆT CON NÀO NGOÀI BỌN MADOLCHE

 

Madolche Hootcake (x2)

(1)


 con của nợ này có 1 thứ cực kỳ mạnh, nó là Madolche, nó là Beast và trên hết nó có thể normal summon ( tiếc không phải level 4 )

 con này có khả năng banish 1 quái dưới mộ và nhảy 1 Madolche từ deck trừ con này để bọn Madolche kia quẩy khi không có quái dưới mộ, nếu mấy bro hỏi bọn này làm sao mà xuống mộ được thì bạn chưa bị opp send quái xuống mộ  hoặc detact làm nguyên liệu cho quái Xyz

Madolche Messengelato (x2)

 (1)

bạn chơi bao nhiêu con cú thì chơi bấy nhiêu con này ( hoặc bằng số cú -1 ), thằng này nếu được triệu hồi đặc biệt thì search spell/trap madolche, mà phải có con Beast ( nói thẳng ra là con cú để dùng )

 ưu tiên search field ( hồi hàng siêu OP ), Salon ( normal aleister úp hẳn spell/trap từ deck lên sân), Ticket ( nhảy hoặc search quái ) KHOANNNNNNNNNN

 effect của con này là WHEN, có nghĩa là miss timing nếu bạn hoặc opp ném chain vô mặt con này :)

Madolche Puddingcess (x1)

 (1)

con này có một thứ rất mạnh, đó là cái tên của nó - yep phần Extra Deck tui sẽ nói rõ hơn, con này được x1 vì khả năng của nó khá phèn và còn là Level 5, tuy có thể nhảy từ deck và thậm chí có thể giảm 1 level thành 4 nhưng không normal summon thì đem quá nhiều mảnh sẽ gây brick

Madolche Chateau và Madolche Salon (x1)

 thường được đem x1 vì search được, các bạn cũng có thể đem x2


 Field : khi kích hoạt nhặt hết quái Madolche từ mộ lên deck ( vl broken ), tăng body Madolche để dễ OTK và nếu quái ở mộ của bạn bay ngược về deck bởi hiệu ứng của quái Madolche thì NHĂT LẠI LÊN TAYYYYYYY

  Salon : normal summon thêm quái Madolche 1 lần nữa, nếu (quái/ma pháp/ bẫy) madolche bạn bay về deck hay về tay từ mộ thì bạn úp hẳn 1 spell/trap Madolche từ deck lên ( trừ lá này ). Best Searcher

Madolche Promenade (x2-3)

 có negate và có thể detact Madolche quái từ tay, deck, mộ vào quái Xyz Madolche của bạn, thường là Pudding


Extra Deck

 

Madolche Teacher Glassouffle (x3)

làm quái Madolche của bạn unaffect và không once per turn, đã thế còn quick effect, lên dễ và có khả năng dọn mộ


 MỌI CHUYỆN SẼ KHÔNG CÓ GÌ CHO ĐẾN KHI NÓ NHẶT KHÔNG CHỈ MADOLCHE, NGHĨA LÀ NÓ NHẶT CẢ HANDTRAP

Madolche Puddingcess Chocolat-a-la-Mode (x2-3)

 thường lên bằng cách đạp đầu teacher ( con ở trên ) để Xyz summon lên sân, có khả năng nhặt bài Madolche từ mộ lên, thường là spell/trap


 khi con này có Madolche Puddingcess làm nguyên liệu khi bài Madolche từ mộ bị đẩy về deck thì bạn có thể tách 1 nguyên liệu để nhảy 1 quái Madolche lên sân, chính vì nhảy thêm 1 body nên bạn sẽ giúp thằng đưa thư gặp được con cú trên sân :)

Madolche Fresh Sistart (x1-3)

 có khả năng bảo kê spell/trap ngon vì bọn spell/trap không tự nhặt bản thân về deck như bọn monster được, lên dễ nhưng phải chỉ vào quái Madolche mới bảo kê đưuọc :)


 con này còn là bao cát lỏd khi bạn có thể nhặt 1 quái Madolche từ mộ về deck để thay thế việc bạn bị phá hủy


Staple

 

handtrap

 thích gì thì chơi đấy

khuyên nên đem xuân vì nó rất mạnh
Maxx C cũng broken không kém nhưng nên đem x1 nibiru để cản opp chứ opp múa xong FTK hay OTK thì hơi xàm
Đèn cam : yep, i see Fairy

ảo thuật

R Rarity
Thunder King, the Lightningstrike Kaiju
R Rarity
Thunder King, the Lightningstrike Kaiju
Thunder King, the Lightningstrike Kaiju

Thunder King, the Lightningstrike Kaiju

9

 • Loại:
 • Effect Monster

 • Thuộc tính:
 • LIGHT

 • Tộc:
 • Thunder

 • Archetype:
 • Kaiju

 • ATK:
 • 3300

 • DEF:
 • 2100

Hiệu ứng (VN):

Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này (từ tay của bạn) về phía đối thủ của bạn trên sân ở Tư thế Tấn công, bằng cách Hiến tế 1 quái thú mà họ điều khiển. Nếu đối thủ của bạn điều khiển một "Kaiju" , bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này (từ tay của bạn) ở Tư thế Tấn công. Bạn chỉ có thể điều khiển 1 quái thú "Kaiju" Một lần mỗi lượt: Bạn có thể loại bỏ 3 Counter Kaiju từ bất kỳ đâu trên sân; Các lá bài và hiệu ứng của đối thủ không thể được kích hoạt trong phần còn lại của lượt này, ngoài ra lá bài này có thể thực hiện tối đa 3 lần tấn công lên quái thú trong mỗi Battle Phase ở lượt này.


Hiệu ứng gốc (EN):

You can Special Summon this card (from your hand) to your opponent's side of the field in Attack Position, by Tributing 1 monster they control. If your opponent controls a "Kaiju" monster, you can Special Summon this card (from your hand) in Attack Position. You can only control 1 "Kaiju" monster. Once per turn: You can remove 3 Kaiju Counters from anywhere on the field; your opponent's cards and effects cannot be activated for the rest of this turn, also this card can make up to 3 attacks on monsters during each Battle Phase this turn.


 combo ra quái mạnh đấy, trade với 1 con Kaiju nhé

Divine Arsenal AA-ZEUS - Sky Thunder (x1)

 có quái Xyz, đã thế còn là gái

=> máy dập cổ đại

Engine Zoodiac

R Rarity
Zoodiac Boarbow
R Rarity
Zoodiac Boarbow
Zoodiac Boarbow

Zoodiac Boarbow

4

 • Loại:
 • XYZ Monster

 • Thuộc tính:
 • EARTH

 • Tộc:
 • Beast-Warrior

 • Archetype:
 • Zoodiac

 • ATK:
 • 0

 • DEF:
 • 0

Hiệu ứng (VN):

5 quái thú Cấp 4
Một lần mỗi lượt, bạn cũng có thể Triệu hồi Xyz "Zoodiac Boarbow" bằng cách sử dụng 1 "Zoodiac" mà bạn điều khiển có tên khác là Nguyên liệu Xyz. (Nếu bạn sử dụng quái thú Xyz, bất kỳ Nguyên liệu Xyz nào đưa với nó cũng trở thành Nguyên liệu Xyz trên lá bài này.) Lá bài này nhận được ATK và DEF bằng với ATK và DEF của tất cả "Zoodiac" đưa với nó dưới dạng Nguyên liệu. Lá bài này có thể tấn công trực tiếp đối thủ của bạn. Khi lá bài này gây sát thương trận đấu cho đối thủ của bạn trong khi nó có từ 12 Nguyên liệu Xyz hoặc lớn hơn: Bạn có thể gửi càng nhiều lá bài từ tay và sân của đối thủ đến Mộ, sau đó đổi lá bài này sang Tư thế Phòng thủ.


Hiệu ứng gốc (EN):

5 Level 4 monsters Once per turn, you can also Xyz Summon "Zoodiac Boarbow" by using 1 "Zoodiac" monster you control with a different name as Xyz Material. (If you used an Xyz Monster, any Xyz Materials attached to it also become Xyz Materials on this card.) This card gains ATK and DEF equal to the ATK and DEF of all "Zoodiac" monsters attached to it as Materials. This card can attack your opponent directly. When this card inflicts battle damage to your opponent while it has 12 or more Xyz Materials: You can send as many cards as possible from your opponent's hand and field to the Graveyard, then change this card to Defense Position.


N Rarity
Zoodiac Chakanine
N Rarity
Zoodiac Chakanine
Zoodiac Chakanine

Zoodiac Chakanine

4

 • Loại:
 • XYZ Monster

 • Thuộc tính:
 • EARTH

 • Tộc:
 • Beast-Warrior

 • Archetype:
 • Zoodiac

 • ATK:
 • 0

 • DEF:
 • 0

Hiệu ứng (VN):

2 hoặc nhiều quái thú Cấp 4
Một lần mỗi lượt, bạn cũng có thể Triệu hồi Xyz "Zoodiac Chakanine" bằng cách sử dụng 1 "Zoodiac" mà bạn điều khiển có tên khác là Nguyên liệu Xyz. (Nếu bạn sử dụng quái thú Xyz, bất kỳ Nguyên liệu Xyz nào đưa với nó cũng trở thành Nguyên liệu Xyz trên lá bài này.) Lá bài này nhận được ATK và DEF bằng với ATK và DEF của tất cả "Zoodiac" đưa với nó dưới dạng Nguyên liệu. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này, sau đó chọn mục tiêu 1 "Zoodiac" trong Mộ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt nó, nhưng trong phần còn lại của lượt này, hiệu ứng của nó bị vô hiệu hoá hiệu ứng của nó, cũng như không thể được sử dụng làm Nguyên liệu Xyz cho một lần Triệu hồi.


Hiệu ứng gốc (EN):

2 or more Level 4 monsters Once per turn, you can also Xyz Summon "Zoodiac Chakanine" by using 1 "Zoodiac" monster you control with a different name as Xyz Material. (If you used an Xyz Monster, any Xyz Materials attached to it also become Xyz Materials on this card.) This card gains ATK and DEF equal to the ATK and DEF of all "Zoodiac" monsters attached to it as Materials. Once per turn: You can detach 1 Xyz Material from this card, then target 1 "Zoodiac" monster in your Graveyard; Special Summon it, but for the rest of this turn, it has its effects negated, also it cannot be used as an Xyz Material for a Summon.


R Rarity
Zoodiac Tigermortar
R Rarity
Zoodiac Tigermortar
Zoodiac Tigermortar

Zoodiac Tigermortar

4

 • Loại:
 • XYZ Monster

 • Thuộc tính:
 • EARTH

 • Tộc:
 • Beast-Warrior

 • Archetype:
 • Zoodiac

 • ATK:
 • 0

 • DEF:
 • 0

Hiệu ứng (VN):

3 quái thú Cấp 4
Một lần mỗi lượt, bạn cũng có thể Triệu hồi Xyz "Zoodiac Tigermortar" bằng cách sử dụng 1 "Zoodiac" mà bạn điều khiển có tên khác là Nguyên liệu Xyz. (Nếu bạn sử dụng quái thú Xyz, bất kỳ Nguyên liệu Xyz nào đưa với nó cũng trở thành Nguyên liệu Xyz trên lá bài này.) Lá bài này nhận được ATK và DEF bằng với ATK và DEF của tất cả "Zoodiac" đưa với nó dưới dạng Nguyên liệu. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú Xyz mà bạn điều khiển và 1 "Zoodiac" trong Mộ của bạn; đưa "Zoodiac" đó với quái thú Xyz đó làm Nguyên liệu Xyz.


Hiệu ứng gốc (EN):

3 Level 4 monsters Once per turn, you can also Xyz Summon "Zoodiac Tigermortar" by using 1 "Zoodiac" monster you control with a different name as Xyz Material. (If you used an Xyz Monster, any Xyz Materials attached to it also become Xyz Materials on this card.) This card gains ATK and DEF equal to the ATK and DEF of all "Zoodiac" monsters attached to it as Materials. Once per turn: You can detach 1 Xyz Material from this card, then target 1 Xyz Monster you control and 1 "Zoodiac" monster in your Graveyard; attach that "Zoodiac" monster to that Xyz Monster as Xyz Material.


 lưu ý : bọn này là chiến binh thú chứ không phải thú, 


bọn này có khả năng mix với mọi deck, lên Zeus, cắn trộm, ra number F0 hay zeus đều được

sẽ thù của mấy ông đây

R Rarity
Tri-Brigade Fraktall
R Rarity
Tri-Brigade Fraktall
Tri-Brigade Fraktall

Tri-Brigade Fraktall

4

 • Loại:
 • Effect Monster

 • Thuộc tính:
 • FIRE

 • Tộc:
 • Beast-Warrior

 • Archetype:
 • Tri-Brigade

R Rarity
Tri-Brigade Rugal the Silver Sheller
R Rarity
Tri-Brigade Rugal the Silver Sheller
Tri-Brigade Rugal the Silver Sheller

Tri-Brigade Rugal the Silver Sheller

Link-3

 • Loại:
 • Link Monster

 • Thuộc tính:
 • EARTH

 • Tộc:
 • Beast-Warrior

 • Archetype:
 • Tri-Brigade

 • ATK:
 • 2300

Mũi tên Link:

Dưới

Dưới-Phải

Phải

Hiệu ứng (VN):

2+ quái thú Beast, Beast-Warrior và / hoặc Winged Beast
Trong Main Phase của đối thủ (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Cấp 4 hoặc thấp hơn, quái thú Chiến binh hoặc quái thú Có cánh từ tay hoặc Mộ của bạn, nhưng vô hiệu hóa hiệu ứng của nó, đồng thời trả nó về tay trong End Phase. Nếu lá bài này được gửi đến Mộ: Bạn có thể khiến tất cả quái thú mà đối thủ của bạn hiện đang điều khiển mất 300 ATK cho mỗi Loại quái thú bạn điều khiển, cho đến khi kết thúc lượt này. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Tri-Brigade Rugal the Silver Sheller" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

2+ Beast, Beast-Warrior, and/or Winged Beast monsters During your opponent's Main Phase (Quick Effect): You can Special Summon 1 Level 4 or lower Beast, Beast-Warrior, or Winged Beast monster from your hand or GY, but negate its effects, also, return it to the hand during the End Phase. If this card is sent to the GY: You can make all monsters your opponent currently controls lose 300 ATK for each Monster Type you control, until the end of this turn. You can only use each effect of "Tri-Brigade Rugal the Silver Sheller" once per turn.


UR Rarity
Tri-Brigade Shuraig the Ominous Omen
UR Rarity
Tri-Brigade Shuraig the Ominous Omen
Tri-Brigade Shuraig the Ominous Omen

Tri-Brigade Shuraig the Ominous Omen

Link-4

 • Loại:
 • Link Monster

 • Thuộc tính:
 • DARK

 • Tộc:
 • Winged Beast

 • Archetype:
 • Tri-Brigade

 • ATK:
 • 3000

Mũi tên Link:

Trái

Dưới-Trái

Dưới-Phải

Phải

Hiệu ứng (VN):

2+ quái thú Beast, Beast-Warrior và / hoặc Winged Beast
Nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt, hoặc nếu (các) quái thú, Chiến binh hoặc quái thú có cánh khác được Triệu hồi Đặc biệt đến sân của bạn: Bạn có thể loại bỏ 1 lá trên sân. Nếu lá bài này được gửi đến Mộ: Bạn có thể thêm 1 quái thú, Chiến binh hoặc quái thú có cánh từ Deck của mình lên tay của bạn, có Cấp độ nhỏ hơn hoặc bằng số quái thú bị loại bỏ của bạn, quái thú-Chiến binh và quái thú có cánh. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Tri-Brigade Shuraig the Ominous Omen" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

2+ Beast, Beast-Warrior, and/or Winged Beast monsters If this card is Special Summoned, or if another Beast, Beast-Warrior, or Winged Beast monster(s) is Special Summoned to your field: You can banish 1 card on the field. If this card is sent to the GY: You can add 1 Beast, Beast-Warrior, or Winged Beast monster from your Deck to your hand, whose Level is less than or equal to the number of your banished Beast, Beast-Warrior, and Winged Beast monsters. You can only use each effect of "Tri-Brigade Shuraig the Ominous Omen" once per turn.


 có Beast để trigger effect của giao thư rồi yayyyyyyyyyyyyyyy, nhưng mà chỉ tính thú của Madolche thôi nhá :)


 có khả năng đi trước lẫn sau đều tốt, OTK ngon, banish không target, ex tier 1

Number 41: Bagooska the Terribly Tired Tapir, Abyss Dweller và Tornado Dragon (Xyz)

 Number 41 : nằm ngửa làm bố thiên hạ

Abyss Dweller : lock mộ
Tornado Dragon : chả ai sài đâu, thường là spam chổi nhưng lâu lâu vẫn dùng nếu gặp mấy kèo khó như Secret Village

một vài quái link

UR Rarity
Accesscode Talker
UR Rarity
Accesscode Talker
Accesscode Talker

Accesscode Talker

Link-4

 • Loại:
 • Link Monster

 • Thuộc tính:
 • DARK

 • Tộc:
 • Cyberse

 • Archetype:
 • Code Talker

 thích gì chơi đó, không cũng được :3Đơn vị đồng hành:

- Yu-Gi-Oh! Guidance Vietnam


Deck được sử dụng gần đây trong MASTER DUEL