Hướng dẫn chơi Predaplant (update Dimension Force)

Hướng dẫn chơi Predaplant (update Dimension Force)

Với update mới của Master Duel. Predaplant được 1 số support tương đối mạnh với Predapower giúp deck có thêm 1 Negate

Có khả năng combo tốt với nhiều starter, có thể combo với đa dạng hand khác nhau (không combo được là do bạn xui, không phải deck yếu <("))
Core deck khá rẻ giúp các bạn có thể dễ dàng tiếp cận

Nhưng phần được đề cập trong bài hướng dẫn này:
Core

   

Predaplant Bufolicula và Predaplant Triantis (x3)

Cặp đôi pendulum mới của Predaplant, giúp mở rộng lối fusion của deck

dễ dàng tiếp cận  Predaplant Ambulomelides với Bufolicula đóng vai trò như 1 polymerization và Triantis giúp có thể fusion bằng cách dùng material từ pendulum zone, với 2 lá bài này ta có thể dễ dàng mở đầu combo
Ngoài ra Bufolicula cho phép nhặt lại 1 Dark pendulum ở extra deck khi được dùng làm mat dung hợp
Triantis cho phép đặt predaptor counter lên monster trên sân = số monster bạn điều khiển

Predaplant Ophrys Scorpio và Predaplant Darlingtonia Cobra (x1)

Cặp đôi quen thuộc của những ai chơi predaplant hay các deck plant khác, dùng để search bất kì 1 polymerization hay fusion spell

Predaplant Sarraceniant và Predaplant Spider Orchid (x1)

Dùng để đánh theo tùy TH, nó có thể cứu bạn trong 1 số trường hợp đấy

Branded Fusion, Fallen of Albaz và Branded Banishment (Brandeddd)

Giúp ném Byblisp để tiếp cận combo + thêm 1 con Boss biết banish hàng

hoặc là bait xuân để làm những chuyện cao cả hơn <(")

Keeper of Dragon Magic (x3)

SID player có Normal summon aleiser

Branded despia có Normal summon aluber
-> Predaplant player có normal summon  Keeper <(")
Với khả năng cho phép search bất kì 1 normal spell polymerization hoặc fusion. Hỗ trợ tốt nhiều cách cách đánh, nhiều hand khác nhau
search instant fusion để gọi  Ambulomelides hoặc branded fusion....
Effect thứ 2 ít người sử dụng đến vì trong extra deck trừ bọn fallen of albaz ra thì chẳng còn lá nào liệt kê cụ thể name material 


Extra deck

  

Predaplant Ambulomelides (x2-3)

1 lá bài hỗ trợ rất khỏe, Dễ gọi, biết search card, biết special summon 1 predaplant bằng cách tribute 1 monster (hoặc 1 monster bên opp có predaptor counter

Và nó còn là fusion lv5 (instant fusion go brrr)

Predaplant Triphyoverutum và Predaplant Dragostapelia (x1)

SR Rarity
Predaplant Triphyoverutum
SR Rarity
Predaplant Triphyoverutum
Predaplant Triphyoverutum

Predaplant Triphyoverutum

9

 • Loại:
 • Fusion Monster

 • Thuộc tính:
 • DARK

 • Tộc:
 • Plant

 • Archetype:
 • Predaplant

 • ATK:
 • 3000

 • DEF:
 • 3000

Hiệu ứng (VN):

3 quái thú DARK trên sân
Nhận ATK bằng tổng ATK ban đầu của tất cả các quái thú khác trên sân với Predator Counter. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng sau của "Predaplant Triphyoverutum" một lần mỗi lượt.
● Khi đối thủ của bạn Triệu hồi Đặc biệt một (các) quái thú từ Extra Deck của họ trong khi bạn điều khiển lá Bài được Triệu hồi Fusion này (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể vô hiệu hóa Triệu hồi và nếu bạn làm điều đó, hãy phá huỷ (các) quái thú đó.
● Nếu đối thủ của bạn điều khiển quái thú bằng (các) Predator Counter: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ Mộ của mình ở Tư thế Phòng thủ.


Hiệu ứng gốc (EN):

3 DARK monsters on the field Gains ATK equal to the total original ATK of all other monsters on the field with a Predator Counter. You can only use each of the following effects of "Predaplant Triphyoverutum" once per turn. ● When your opponent Special Summons a monster(s) from their Extra Deck while you control this Fusion Summoned card (Quick Effect): You can negate the Summon, and if you do, destroy that monster(s). ● If your opponent controls a monster with a Predator Counter(s): You can Special Summon this card from your GY in Defense Position.


Cặp đôi rồng predaplant đi đôi với nhau

Dragostapelia giúp đặt counter lên monster opp và negate nó
Triphypverutum tăng atk bằng atk gốc của toàn bộ monster trên sân dính predaptor counter, ngoài ra nó còn có khả năng negate summon của monster sum từ extra deck
Và lúc combo bạn sẽ muốn ra 2 con này trên sân trước

Starving Venom Predapower Fusion Dragon (x1)

Con boss mới của deck, có khả năng negate bằng cách tribute 1 monster trên sân có predaptor counter

Khi rớt mộ bởi opp có thể gọi lại 1 dark bất kì dưới mộ
Nhưng material nó khá chát, chỉ nên lên khi còn thừa nhiều hàng

x1 mỗi lá, đi chung với branded fusion

UR Rarity
Lubellion the Searing Dragon
UR Rarity
Lubellion the Searing Dragon
Lubellion the Searing Dragon

Lubellion the Searing Dragon

8

 • Loại:
 • Fusion Monster

 • Thuộc tính:
 • LIGHT

 • Tộc:
 • Dragon

 • Archetype:
 • Albaz Dragon

 • ATK:
 • 2500

 • DEF:
 • 3000

Hiệu ứng (VN):

1 quái thú DARK + "Fallen of Albaz"
Nếu lá bài này được Triệu hồi Fusion: Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ; Triệu hồi Fusion 1 quái thú Fusion Cấp 8 hoặc thấp hơn từ Extra Deck của bạn, ngoại trừ "Lubellion the Searing Dragon", bằng cách xáo trộn Nguyên liệu Fusion được liệt kê trên đó vào Deck, từ giữa các lá bài của bạn trên sân, trong Mộ của bạn và / hoặc các lá bài bị loại bỏ ngửa của bạn, nhưng trong phần còn lại của lượt này, lá bài này không thể tấn công, bạn cũng không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú từ Extra Deck, ngoại trừ quái thú Fusion. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Lubellion the Searing Dragon" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

1 DARK monster + "Fallen of Albaz" If this card is Fusion Summoned: You can discard 1 card; Fusion Summon 1 Level 8 or lower Fusion Monster from your Extra Deck, except "Lubellion the Searing Dragon", by shuffling Fusion Materials listed on it into the Deck, from among your cards on the field, in your GY, and/or your face-up banished cards, but for the rest of this turn, this card cannot attack, also you cannot Special Summon monsters from the Extra Deck, except Fusion Monsters. You can only use this effect of "Lubellion the Searing Dragon" once per turn.


   


Một số lá bài đi kèm

   

x1

Deck nhét được nhiều loại fusion khác nhau để đánh theo từng TH cố định


combo

Phần combo khá ít, chủ yếu deck đánh tùy theo hand

Predaplant Bufolicula và Predaplant Triantis (combo)

đặt 2 lá bài này lên pendulum zone

b1: Dùng hiệu ứng của Bufolicula fusion summon dùng nó và triantis gọi ambulomelides
b2: chain link 1 Ambulomelides search scorpio, chain 2 bufolicula nhặt lại triantis 
b3: Normal summon scropio dis triantis gọi darlingtonia cobra -> search ultra polymerization
b4: dùng eff ambulomelides tribute scopio gọi chlamydosundew
b5: ultra poly dùng cobra và ambulomelides gọi dragostapelia -> banish ultra gọi lại 2 material
b6: dùng chlamydosundew fusion gọi triphyoverutumĐơn vị đồng hành:

- Yu-Gi-Oh! Guidance Vietnam


Deck được sử dụng gần đây trong MASTER DUEL