Hướng Dẫn Chơi Runick

Hướng Dẫn Chơi Runick

 Thứ nhanh hơn tốc độ ánh sáng là gì ? Tôi đéo biết, nhưng cái tôi biết là bọn Runick này làm bạn thua nhanh vl


 Bạn cứ tưởng tượng bạn có một field ngon đến mức opp không chạm vào LP bạn và opp ném một đống card vô mặt bạn và nháy mắt 1 phát bay bà nó 69 card top deck và bạn hết card để bóc và thua, đó là khi bạn đối mặt với Aleister The Invoker Runick

Nhưng phần được đề cập trong bài hướng dẫn này:
MEME DNA OF SOULS

 

it's not a monster it's a god

 Normal Aleister

Cyber-Stein, The Last Warrior from Another Planet và Naturia Exterio (Đánh Thuê Lỏd)

 thay vì normal aleister, bạn có thể normal con này, nhưng peter tin tôi, không thứ gì mạnh hơn normal aleister


 anyway 5000 LP = 1 quái Fusion là cái giá siêu rẻ


CORE

  banish top deck go brrrrrrrrrrr


mấy lá skip battle phase tiếp theo tui sẽ để là (1)

Runick Fountain (x3)

 là field của bọn này với hiệu ứng cực bá đạo cho phép bạn dùng ma pháp tức thời ( Quick-Play Spell ) từ tay trong lượt của opp ( để chống bị ăn chổi, nhưng lá này bị phá hủy thì mấy lá trên tay bạn sẽ gần như vô dụng )


 và nếu bạn kích hoạt Quick-Play Spell bạn có thể chọn tới 3 lá Quick-Play Spell của Runick dưới mộ, đặt xuống dưới đáy bộ bài và rút bài bằng số bạn đã đặt, tôi đang đọc cái effect gì thế này

 lá này gây khó dễ cho opp, đã thế còn hồi hàng và + tài nguyên. 10/10

Runick Freezing Curses (x3)

 kích hoạt 1 trong các hiệu ứng sau (1)


 chọn 1 quái hiệu ứng của opp, negate effect quái đấy và BANISH 3 TOP DECKKKKKK

 nhảy 1 con Runick từ Extra Deck lên Extra Monster Zone

 có khả năng giật top deck và negate để bait mấy con omni-negate hoặc negate spell tốt, và tất nhiên là hard once per turn

Runick Allure (x1)

 effect ngon, nhưng bóc lên tay nhiều copy thì brick và search được nên x1 là ổn


 hiệu ứng ngắn gọn dễ hiểu : mỗi lần quick-play spell kích hoạt giật 1 top deck của opp. yep, CaLlEd By ThE gRaVe

Runick Dispelling (x1)

kích 1 trong mấy effect sau, (1)


 nếu opp thêm bài từ deck lên tay, trừ Draw Phase ( giai đoạn rút bài ), discard 1 lá ngẫy nhiên trên tay họ ( Dảk Lmao Reference ) sau đó giật 2 top deck của opp

 Nhảy 1 con Runick từ Extra Deck lên Extra Monster Zone.

 là một lá khá ngon do hiệu ứng thêm bài đang rất nhiều hiện tại, nếu bạn giật đúng lá trên tay opp, ví dụ như chổi chẳng hạn

Runick Slumber (x3)

kích 1 trong mấy effect sau, (1)


 chọn 1 quái ngửa bảo kê quái đấy khỏi destroy và quái đấy không tấn công được, sau đó giật 3 top deck :D, lá này có khả năng làm quái opp không đánh được, đã thế còn có thể bảo kê quái bạn, và tất nhiên giật 3 top deck :D

 nhảy 1 con Runick từ Extra Deck lên Extra Monster Zone


extra deck

 

Munin the Runick Wings (x1-3)

 có khả năng search ma pháp vĩnh cữu Runick, bảo kê khỏi target bài Runick hoặc lá bạn đang úp để negate và destroy, có khả năng hồi phục 1000 LP mà thường chả ai care :D


Staple

 

Terraforming (x0-1)

 field có thể search được, nhưng nếu bạn nhọ có thể cân nhắc lá này

Lava Golem và Dinowrestler Pankratops (phá sân)

 Pankratops : lên sân đấm sau đó bắn

 Lava Golem : Tribute Go Brrrrrrrr

Card of Demise, Pot of Desires và Pot of Prosperity (+69 draw powa)

 

Dimensional Fissure (x0-3)

 thay vì quái xuống mộ thì sẽ bị banish, bạn dùng toàn spell :D

Quái Xyz

 

Floodgate

 thích gì chơi đó


 

Synchro Engine

 vừa có quái Synchro khỏe, vừa làm mỏng top deck ( do search, draw liên tục )

dung hợp chết não

UR Rarity
Lubellion the Searing Dragon
UR Rarity
Lubellion the Searing Dragon
Lubellion the Searing Dragon

Lubellion the Searing Dragon

8

 • Loại:
 • Fusion Monster

 • Thuộc tính:
 • LIGHT

 • Tộc:
 • Dragon

 • Archetype:
 • Albaz Dragon

 • ATK:
 • 2500

 • DEF:
 • 3000

Hiệu ứng (VN):

1 quái thú DARK + "Fallen of Albaz"
Nếu lá bài này được Triệu hồi Fusion: Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ; Triệu hồi Fusion 1 quái thú Fusion Cấp 8 hoặc thấp hơn từ Extra Deck của bạn, ngoại trừ "Lubellion the Searing Dragon", bằng cách xáo trộn Nguyên liệu Fusion được liệt kê trên đó vào Deck, từ giữa các lá bài của bạn trên sân, trong Mộ của bạn và / hoặc các lá bài bị loại bỏ ngửa của bạn, nhưng trong phần còn lại của lượt này, lá bài này không thể tấn công, bạn cũng không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú từ Extra Deck, ngoại trừ quái thú Fusion. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Lubellion the Searing Dragon" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

1 DARK monster + "Fallen of Albaz" If this card is Fusion Summoned: You can discard 1 card; Fusion Summon 1 Level 8 or lower Fusion Monster from your Extra Deck, except "Lubellion the Searing Dragon", by shuffling Fusion Materials listed on it into the Deck, from among your cards on the field, in your GY, and/or your face-up banished cards, but for the rest of this turn, this card cannot attack, also you cannot Special Summon monsters from the Extra Deck, except Fusion Monsters. You can only use this effect of "Lubellion the Searing Dragon" once per turn.


UR Rarity
Guardian Chimera
UR Rarity
Guardian Chimera
Guardian Chimera

Guardian Chimera

9

 • Loại:
 • Fusion Monster

 • Thuộc tính:
 • DARK

 • Tộc:
 • Beast

 • Archetype:
 • Guardian

 • ATK:
 • 3300

 • DEF:
 • 3300

Hiệu ứng (VN):

3 quái thú với những cái tên khác nhau
Đầu tiên phải được Triệu hồi Fusion chỉ bằng Nguyên liệu Fusion từ tay và sân của bạn, với ít nhất 1 quái thú từ mỗi loại. Nếu lá bài này được Triệu hồi Fusion bằng Bài Phép hoặc hiệu ứng: Bạn có thể rút các quân bài bằng với số quân bài được sử dụng làm nguyên liệu từ tay và nếu bạn làm điều đó, hãy phá hủy các quân bài mà đối thủ của bạn điều khiển bằng với số quân bài được sử dụng làm nguyên liệu từ hiện sân. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Guardian Chimera" một lần mỗi lượt. Trong khi "Polymerization" trong Mộ của bạn, đối thủ của bạn không thể chọn lá bài này làm mục tiêu bằng các hiệu ứng của lá bài.


Hiệu ứng gốc (EN):

3 monsters with different names Must first be Fusion Summoned using only Fusion Materials from your hand and field, with at least 1 monster from each. If this card is Fusion Summoned by a Spell Card or effect: You can draw cards equal to the number of cards used as material from the hand, and if you do, destroy cards your opponent controls equal to the number of cards used as material from the field. You can only use this effect of "Guardian Chimera" once per turn. While "Polymerization" is in your GY, your opponent cannot target this card with card effects.


SR Rarity
Aluber the Jester of Despia
SR Rarity
Aluber the Jester of Despia
Aluber the Jester of Despia

Aluber the Jester of Despia

4

 • Loại:
 • Effect Monster

 • Thuộc tính:
 • DARK

 • Tộc:
 • Fairy

 • Archetype:
 • Despia

 kích braindead fusion và bạn sẽ phải làm opp nể sợ ( nhưng chỉ đứng sau normal aleister )Đơn vị đồng hành:

- Yu-Gi-Oh! Guidance Vietnam


Deck được sử dụng gần đây trong MASTER DUEL