One for One
Spell Normal
One for One
Một đổi một
  • Lượt xem:
  • 4037
Hiệu ứng (VN):

Gửi 1 quái thú từ tay của bạn đến Mộ; Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Cấp 1 từ tay hoặc Deck của bạn.Hiệu ứng gốc (EN):

Send 1 monster from your hand to the GY; Special Summon 1 Level 1 monster from your hand or Deck.

Bản dịch này có đúng không ?
https://yugioh.com.vn/
Top