Hiita the Fire Charmer, Ablaze
FIRE
Hiita the Fire Charmer, Ablaze
Người thuần hồn lửa nóng bỏng, Hiita
  • Archetype:
  • Charmer

  • ATK:
  • 1850

  • LINK-2
  • Lượt xem:
  • 1986

Mũi tên Link:

Dưới-Trái

Dưới-PhảiHiệu ứng (VN):

2 quái thú, bao gồm một quái thú FIRE
(Lá bài này luôn được coi là lá bài "Familiar-Possessed" .)
Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú FIRE trong Mộ của đối thủ; Triệu hồi Đặc biệt nó đến khu vực của bạn mà lá bài này chỉ đến. Nếu lá bài Link được triệu hồi này bị phá hủy trong chiến đấu hoặc bị phá hủy bởi hiệu ứng bài của đối thủ khi đang ở trong Vùng quái thú của chủ nhân: Bạn có thể thêm 1 quái thú FIRE với 1500 DEF hoặc thấp hơn từ Deck của mình lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Hiita the Fire Charmer, Ablaze" một lần mỗi lượt.Hiệu ứng gốc (EN):

2 monsters, including a FIRE monster (This card is always treated as a "Familiar-Possessed" card.) You can target 1 FIRE monster in your opponent's GY; Special Summon it to your zone this card points to. If this Link Summoned card is destroyed by battle, or is destroyed by an opponent's card effect while in its owner's Monster Zone: You can add 1 FIRE monster with 1500 or less DEF from your Deck to your hand. You can only use each effect of "Hiita the Fire Charmer, Ablaze" once per turn.

Bản dịch này có đúng không ?
https://yugioh.com.vn/
Top